ZerOne Alfa Group

ZerOneBu Qrup Azərbaycanda ilk olaraq
Tələbələrin kompyuter mərkəzidir
QRUP 2 hissədən ibarətdir
1.ALFA Qrup.
2.Beta Qrup.
Alfa Qrup Proqram hissəsini təmin edir,
Beta Qrup isə reklam hissəsini təmin edir.

ZerOne@box.az