Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRI
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<A...>...</A>


HREF................
NAME..............
TARGET...........

<A> elementi HTML dilinin mahiyyətini tə ir . Bu element bə'zi atributlar桭p;#601;bul edir , amma NAME və HREF atributlarദamp;#601;ləb edir . <A...> elementinin atributlar欴;BR>    HREF
    Əgər HREF elementi i edirsə , onda <A...>...</A> elementi aras᫽ mətn hipertekst olur . Əgər bu hipertekst istifadə穠tərəfindən se穬ərsə , onda bu hipertekst uy宠dokumenti 硰㡱 .
    Nmp;#601; :
HTMLib - dəki məlumat宩ləmək lt;A href="http://subnet.virtual-pc.com/~le387818/">HTML - in sayt仯A>na bax .
    Bu nmp;#601;də istifadə穠"HTML - in sayt寴;-n姤ikdə http://subnet.virtual-pc.com/~le387818/ dokumenti a罬acaq ( hans頬 HTMLib - in web sayt⠩.
    HREF elementi ilə eyni dokumentdə m桭p;#601;lif ᮬara istiqamətlənmi tekstlər yerlə mp;#601;k olar .
    HREF atributunun a ﲭalar⡵zer tərəfindən dəstəklənir :
<A HREF="http://...">         Digər dokumentə m㩦amp;#601;ti təmin edir .
<A HREF="ftp://...">           FTP sayt୼raciət edir .
<A HREF="gopher://...">     Gopher serveri ilə əlaqə yarad
<A HREF="mailto:...">         Dokumentin m#601;llifinə yaxud da istənilən
601;xsə məktub gamp;#601;rməyi tə'min edir . NCSA Mosaic mailto ilə birlikdə TITLE
atributunun i #601;nməsini dəstəkləyir .
Bu atribut gamp;#601;riləcək məktuba ba rmək imkan岩r .
Netscape a ẽlड dəstəkləyir :
<A HREF="mailto:www.ZerOne@lycos.com subject=HTMLib cox maraql⠍ ">
Əlaqə mətni
</A>
   
NAME
NAME atributu m㩦amp;#601;tə adres vermək imkan岩r . Bu atribut hipertekst lt;BR>identifikatordur .
Identifikator se穭i sərbəstdir , amma bTML dokumenti boyu yeganə olmal⠮
    Istifadə mp;#601; :
<A NAME="coffee"> Kofe ޮAmerikada bitən bitkilərdən biridir ...
Buna misal <A HREF="#coffee"> Kofedir </A>
Ba umentdən m㩦amp;#601;t etmək  əvvəlcə yaz๥rlə dres ,
sonra isə "#coffee" yaz⠺
<A NAME="drinks.html#coffee">
   
TARGET
    Indi artⲡuzerin pəncərələrinin adlar꯬a bilər . Hər hans鲠pəncərədən
ba pəncərəyə name atributu vasitəsilə m㩦amp;#601;t etmək olar . Hipertekst
aktivlə iyi halda 硰졮 dokument adland쭽 ;#601;ncərədə a罬acaq .
Bu atribut Internet ExplorerNetscape tərəfindən dəstəklənir . Title atributunun
yaza 魩dir :
< A HREF="url.htm TARGET="pəncərənin_ad寴;> Hipertekst </A>