Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<ADDRESS> ... </ADDRESS>


  Açılıb bağlanan <ADDRESS>  və  </ADDRESS>  teqlərinin daxilində Qısa məlumat sonra isë E-mail adresini və ya hər hansı bir URL adresini yazmaq olar.
Məs:
<ADDRESS>
ZerOne Qrupu 2000 ci ilin sentyabr ayından<br>
Fəaliyyət göstərir. Siz bu qrupun ilk Səhifəsinə<br>
<A href="http://www.ZerOne.tripod.com">www.ZerOne.tripod.com</a><br>
saytında baxa bilərsiniz.<br>
</ADDRESS>
Yazılışı Aşağıdakı kimi görünəcək.

ZerOne Qrupu 2000 ci ilin sentyabr ayından
Fəaliyyət göstərir. Siz bu qrupun ilk Səhifəsinə
http://www.zerone.tripod.com/
saytında baxa bilərsiniz .