Nəzərov Asif BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
Qr-344 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü
asif2001@rambler.ru
Quliyev Anar BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
Qr-340 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü
Həsənov Anar BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
IK-13 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü
Məmədov Mehman BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
Qr-344 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü
Əliyev Fuad BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
Eng-8 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü
Quluzadə Mahir BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
Qr-344 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü
Cəfərov Fərid BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
IK-13 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü