Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<BASEFONT...>


COLOR......
FACE..........
SIZE........

  COLOR
  HTML dokumentinin rənginin dəyişdirilməsinə imkan verir . Rəng adın yazılması və yaxud 16-lıq say sistemi ilə kodun yazılması yolu ilə dəyişdirilə bilər .
  FACE
  Bu atribut HTML dokumentinin şriftini dəyişmək imkanı verir .
  SIZE
  Bu elementlə mətnə ölçü vermək imkanı yaranıb . Susmaya görə Size=3 götürülür . SIZE atributu 1-7 arasında qiymət alır .
<BASEFONT SIZE=5 >
Qeyd : Internet Explorer Style sheet-ləri dəstəklədiyindən <BASEFONT> elementindən istifadə zərurəti yox olub .
Qeyd : <BASEFONT...> elementinin SIZE və FACE atributları NetscapeInternet Explorer tərəfindən dəstəklənir , COLOR atributu isə Internet Explorer üçün spesifikdir .