Əliyev Rəşad BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin tələbəsi

ZerOne

-nın Beta Qrupunun Kapitanı
e-mail: wwwmaster@box.az
Ismayıl Fərhad BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
IK-13 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü
e-mail: ferhad_ismayil@yahoo.com
Məmmədova Natəvan BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
Qr-340 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü
Kərimov Nizami BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
IK-13 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü
Yolçuyev Sadiq BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
Qr-340 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü
Salamov Tərlan BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat
və Iqtisadi Kibernetika Fakültəsinin
IK-13 Qrupunun tələbəsi

ZerOne

-nın üzvü