Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<BODY>...</BODY>


ALINK...
BACKGROUND..
BGCOLOR.......
LEFTMARGIN .......
TOPMARGIN .......
TEXT.........

    HTML dokumentinin bədəni səhifədə olan bütün mətn və şəkillərdən ibarətdir . Bütün HTML elementləri ilə birlikdə o , səhifə üzərində nəzarət və formatlamanı təmin edir . Formatlama dedikdə aşağıdakı başa düşülür :
<BODY>
Burada mətn olur </BODY>
   <BODY...> elementin müəyyən atributları ilə dokumentin rəng sistemini və arxa fonunu tə'yin etmək olar . Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki , bir çox brauzerlər istifadəçiləri rəng sistemi ilə təmin edir .

   ALINK ,LINK və VLINK
   HTML dokumentindəki mətn linklərinə rəng verməyi təmin edir . VLINK baş çəkilmiş linklər üçün və ALINK aktiv linklər üçündür . Susmaya görə : LINK = göy (#0000FF) , VLINK = bənövşəyi (#400040) və ALINK = qırmızı (#FF0000) olur . Bu atributların da yazılışı BGCOLOR və TEXT atributlarındakı kimidir .
    <BODY LINK="#rrggbb" VLINK="#rrggbb" ALINK="#rrggbb" > Dokument buradadır </BODY>
   
BACKGROUND atributunun köməyi ilə hər-hansı bir şəkil faylını brauzerin pəncərəsində yerləşdirmək olar . Nümunə :
<BODY BACKGROUND="URL və ya yol/faylıadı.gif">
Dokument burada yazılır
</BODY>
Yuxarıdakı yazılış şəkil faylının (faylınadı.gif) brazerin pəncərəsini tam əhatələməsi üçün hissələrə bölünməsinə səbəb olacaq .
Internet Explorer HTML dokumentinə suişarəsi vermək imkanı verir . Bu o deməkdir ki , arxa fona qoyulmuş hər-hansı bir şəkil səhifə yuxarı - aşağı tərpədilərkən sabit qalır və yalnız yazılar tərpənir . Buna BGPROPERTIES=FIXED yazılışı ilə asandlıqla nail olmaq olar .
<BODY BACKGROUND="filename.gif" BGPROPERTIES="FIXED">
   QEYD: Bu atribut Internet Explorer tərəfindən dəstəklənir .
    BGCOLOR atributu dokumentin fonuna rəng verməyə imkan verir :
<BODY BGCOLOR="#rrggbb"> Dokument buradadır </BODY>
   Haradakı "#rrggbb" 16-lıq say sistemində olan qırmızı-yaşıl-göy rənglərinin qatışığıdır .
    Dkumentin arxa fonu üçün şəkil və ya rəngdən istifadə olunursa dokumentin həsas dəqiq şəkildə gözəlliyini təmin etmək lazımdır .
   LEFTMARGIN atributu :
    Internet Explorerin bu atributu dokumentin solundan boşluq qoymaq üçün istifadə edilir . Nümunə :
   <BODY LEFTMARGIN="60"> Bu mətn dokumentin solundan 60 piksel məsafədə yazılacaq .</BODY>
   TOPMARGIN atributu :
Internet Explorerin bu atributu dokumentin yuxarısıdan boşluq qoymaq üçün istifadə edilir . Nümunə :
   <BODY TOPMARGIN="60"> Bu mətn dokumentin yuxarısından 60 piksel məsafədə yazılacaq .</BODY>
   QEYD: Bu iki atributun hər ikisinə 0 mənimsətmək olar . Bu zaman dokumentin yuxarı və aşağısından boşluq buraxılmayacaq .
   TEXT atributu :
    Bu atribut dokumentin mətninə rəng vermək üçün imkan verir . TEXT - in formatı BGCOLOR - un formatına bənzərdir .
<BODY TEXT="#rrggbb"> Dokument buradadır </BODY>
Istədiyiniz rengi secmək üçün
Rənglər düyməsini basın.