Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<CAPTION...>...</CAPTION>


ALIGN...........
VALIGN...........

    Cədvəllərə başlıq əlavə etdikdə istifadə olunur . <CAPTION> elementi <TABLE> teqinin içində işlədilir . Onu <TR> yaxud <TD> elementlərinin daxilində işlətmək olmaz . Cədvəlin hücrələrində olduğu kimi istənilən HTML dokumenti başlıqda yerləşə bilər .
    ALIGN
    ALIGN atributu başlığın cədvəlin yuxarısında yaxud aşağısında yerləşəcəyini tə'yin edir və top yaxud bottom qiymətlərini alır . Susmaya görə ALIGN = top götürülür . Internet Explorer <CAPTION> elementinin yerləşməsi üçün left (sol) , right (sağ) və center (mərkəz) qiymətlərindən istifadə imkanı verir .
    VALIGN
    Internet Explorer VALIGN atributunun <CAPTION> daxilində işlənməsi imkanı verir . Bu atribut top və bottom qiymətləri alır .