Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<DIV>...</DIV>


    <DIV> elementi mətn hissəsinə müəyyən stilin adını vermək məqsədilə StyleSheet atributları ilə birlikdə işlədilir (Internet Explorer-də). Netscape DIV elementindən istifadə imkanını <P ALIGN=...> elementi ilə birlikdə təqdim edir . <DIV> ... </DIV> elementləri daxilində işlədilən mətn ALIGN atributuna uyğun formatlanacaq .

Nümunə :

<DIV ALIGN="left">DIV teqi vasitəsilə mətnin ekranın solu boyunca yerləşdirilməsi .</DIV>
<DIV ALIGN="center">DIV teqi vasitəsilə hər-hansı bir mətnin ekranın mərkəzi boyunca yerləşdirilməsi .</DIV>
<DIV ALIGN="right">DIV teqi vasitəsilə hər-hansı bir mətnin ekranın sağı boyunca yerləşdirilməsi .</DIV>

DIV elementi daxilində CLASS , ID və STYLE atributlarından istifadə etmək olar . Bununla da DIV elementinə style sheet-ləri tətbiq etmək olar .