Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<HEAD> ... </HEAD>


    HTML sənədinin başlığı sənəd haqqında nizamsız imformasiyanın toplusudur . O <HEAD> və </HEAD> elementləri daxilində Title elementinin işlənməsini tələb edir :

   <HEAD>
   <TITLE> HTML sənədi </TITLE>
   </HEAD>

    <HEAD> və </HEAD> elementləri HTML sənədinin xarici görünüşünə düzünə olaraq təsir etmir .
Aşağıdakı elementlərin <HEAD> elementi ilə əlaqəsi var . Onlar brauzeri vacib informasiya ilə təmin etmək üçün işlədilə bilərlər .

   <BASE> - HTML sənədinin əsas adresinin müəyyən edilməsi üçün işlədilir
   <ISINDEX> - Açar sözün axtarışı imkanını daxil edir
   <LINK> - Sənədlər arasında əlaqəni göstərir
   <NEXTID> - Sənəd daxili yeganə olan identifikator yaradır
    <TITLE> - Sənədin başlığını təyin edir
   <META> - Server/Klient əlaqələri üçün vacib olan məlumatı daxil edir
   <STYLE> - StyleSheet-lərdən istifadə etmək üçündür .

   QEYD: Burada adı çəkilən TITLE elementi HTML sənədinin başlığı kimi işlədilir və onun iştirakı zəruridir .