Make your own free website on Tripod.com

<ADDRESS> ... </ADDRESS>


  Açılıb bağlanan <ADDRESS>  və  </ADDRESS>  teqlərinin daxilində Qısa məlumat sonra isë E-mail adresini və ya hər hansı bir URL adresini yazmaq olar.
Məs:
<ADDRESS>
ZerOne Qrupu 2000 ci ilin sentyabr ayından<br>
Fəaliyyət göstərir. Siz bu qrupun ilk Səhifəsinə<br>
<A href="http://www.ZerOne.tripod.com">www.ZerOne.tripod.com</a><br>
saytında baxa bilərsiniz.<br>
</ADDRESS>
Yazılışı Aşağıdakı kimi görünəcək.

ZerOne Qrupu 2000 ci ilin sentyabr ayından
Fəaliyyət göstərir. Siz bu qrupun ilk Səhifəsinə
http://www.zerone.tripod.com/
saytında baxa bilərsiniz .