Make your own free website on Tripod.com

<BASEFONT...>


COLOR......
FACE..........
SIZE........

  COLOR
  HTML dokumentinin rənginin dəyişdirilməsinə imkan verir . Rəng adın yazılması və yaxud 16-lıq say sistemi ilə kodun yazılması yolu ilə dəyişdirilə bilər .
  FACE
  Bu atribut HTML dokumentinin şriftini dəyişmək imkanı verir .
  SIZE
  Bu elementlə mətnə ölçü vermək imkanı yaranıb . Susmaya görə Size=3 götürülür . SIZE atributu 1-7 arasında qiymət alır .
<BASEFONT SIZE=5 >
Qeyd : Internet Explorer Style sheet-ləri dəstəklədiyindən <BASEFONT> elementindən istifadə zərurəti yox olub .
Qeyd : <BASEFONT...> elementinin SIZE və FACE atributları NetscapeInternet Explorer tərəfindən dəstəklənir , COLOR atributu isə Internet Explorer üçün spesifikdir .