Make your own free website on Tripod.com

<BIG>..</BIG>   <BIG> elementinin istifadəsi verilmiş mətnin big stilində olacağını göstərir .
Nümünə:
Bu normal şriftli mətnin <BIG>bu hissəsi big stilində</BIG> olacaq .
Bu cür yazılış aşağıdakı kimi görünəcək :
Bu normal şriftli mətnin bu hissəsi big stilində olacaq .
Bu element NetscapeInternet Explorer tərəfindən dəstəklənir .