Make your own free website on Tripod.com

<BR>    Yeni sətrə ke筦amp;#601;yi tə'min edən bu element g㴦amp;#601;rir ki , yeni sətir hansദamp;#601;yin olunmu amp;#601;n ba q .
    Normal <BR> elementi yaln饮i sətrə ke筦amp;#601;yi təmin etdiyindən bu elementin geni #601;nməsi təlabatⴡya 罸d͊Bələliklə <BR> elementinə CLEAR atributu art줽 .
CLEAR=left yeni sətrə ke禡mp;#601;rkən 601;kildə o vaxta kimi a əcək ki , sol tərəfdə bo mp;#601;kil olmayan ) yer olsun .
CLEAR=right eyni ദamp;#601;rəf  edəcək .
CLEAR=all o vaxta kimi a ir ki , hər iki tərəf bo .