Make your own free website on Tripod.com

<CITE>...</CITE>Səhifələrdə sitatlardan istifadə edərkən <CITE> elementindən istifadə olunur . Səhifədə <CITE>...</CITE> elementləri arasındakı mətn italics şriftində olur .
Bu cümlənin <CITE> bir hissəsi sitatdır </CITE>
Bu cür yazılış aşağıdakı kimi görünəcək :
Bu cümlənin bir hissəsi sitatdır