Make your own free website on Tripod.com

<CODE>...</CODE>


    Bu elementdən fərqli formatda yazmaq üçün istifadə olunur .

Nümunə :
Bu cümlədə <code> code elementindən istifadə olunur .</code>

Bu cümlə istifadəçinin ekranında aşağıdakı kimi görünəcək :

Bu cümlədə code elementindən istifadə olunur .