Make your own free website on Tripod.com

<COMMENT> ... </COMMENT>


   Mətnə şərh vermək üçün bu elementdən istifadə olunur .

   <COMMENT> ... </COMMENT> elementləri daxilində işlədilən mətn istifadəçinin ekranında görünməyəcək .

Nümunə : <COMMENT> Bu mətni istifadəçi görməyəcək . </COMMENT>

Qeyd: Bu element ancaq Internet Explorer və Mosaic tərəfindən dəstəklənir .