Make your own free website on Tripod.com
Ränglär müäyyän sabitlärlä verilir ki bunlar da ažašżdakżlardżr.

RÄNGLÄR CÄDVÄLŻ

Ränglärin adż Qżrmżzż Yažżl Göy Räng
alicemblue F0 F8 FF misal
antiquewhite FA EB D7 misal
aqua 00 FF FF misal
aquamarine 7F FF D4 misal
azure F0 FF FF misal
beige F5 F5 DC misal
bisque FF E4 C4 misal
black 00 00 00 misal
blanchedalmond FF EB CD misal
blue 00 00 FF misal
blueviolet 8A 2B E2 misal
brown A5 2A 2A misal
burlywood DE B8 87 misal
cadetblue 5F 9E A0 misal
chartreuse 7F FF 00 misal
chocolate D2 69 1E misal
coral FF 7F 50 misal
cornflowerblue 64 95 ED misal
cornsilk FF F8 DC misal
crimson DC 14 3C misal
cyan 00 FF FF misal
darkblue 00 00 8B misal
darkcyan 00 8B 8B misal
darkgoldenrod B8 86 0B misal
darkgray A9 A9 A9 misal
darkgreen 00 64 00 misal
darkkhaki BD B7 6B misal
darkmagenta 8B 00 8b misal
darkolivegreen 55 6B 2F misal
darkorange FF 8C 00 misal
darkochid 99 32 CC misal
darkred 8B 00 00 misal
darksalmon E9 96 7A misal
darkseagreen 8F BC 8F misal
darkslateblue 48 3D 8B misal
darkslategray 2F 4F 4F misal
darkturquoise 00 CE D1 misal
darkviolet 94 00 D3 misal
deeppink FF 14 93 misal
deepskyblue 00 BF FF misal
dimgray 69 69 69 misal
dodgerblue 1E 90 FF misal
firebrick B2 22 22 misal
floralwhite FF FA F0 misal
forestgreen 22 8B 22 misal
fushsia FF 00 FF misal
gainsboro DC DC DC misal
ghostwhite F8 F8 FF misal
gold FF D7 00 misal
goldenrod DA A5 20 misal
gray 80 80 80 misal
green 00 80 00 misal
greenyellow AD FF 2F misal
honeydew F0 FF F0 misal
hotpink FF 69 B4 misal
indiandred CD 5C 5C misal
indigo 4B 00 82 misal
ivory FF FF F0 misal
khaki F0 E6 8C misal
lavender E6 E6 FA misal
lavenderblush FF F0 F5 misal
lawngreen 7C FC 00 misal
lemonchiffon FF FA CD misal
ligtblue AD D8 E6 misal
lightcoral F0 80 80 misal
lightcyan E0 FF FF misal
lightgoldenrodyellow FA FA D2 misal
lightgreen 90 EE 90 misal
lightgrey D3 D3 D3 misal
lightpink FF B6 C1 misal
lightsalmon FF A0 7A misal
lightseagreen 20 B2 AA misal
lightscyblue 87 CE FA misal
lightslategray 77 88 99 misal
lightsteelblue B0 C4 DE misal
lightyellow FF FF E0 misal
lime 00 FF 00 misal
limegreen 32 CD 32 misal
linen FA F0 E6 misal
magenta FF 00 FF misal
maroon 80 00 00 misal
mediumaquamarine 66 CD AA misal
mediumblue 00 00 CD misal
mediumorchid BA 55 D3 misal
mediumpurple 93 70 DB misal
mediumseagreen 3C B3 71 misal
mediumslateblue 7B 68 EE misal
mediumspringgreen 00 FA 9A misal
mediumturquoise 48 D1 CC misal
medium violetred C7 15 85 misal
midnightblue 19 19 70 misal
mintcream F5 FF FA misal
mistyrose FF E4 E1 misal
moccasin FF E4 B5 misal
navajowhite FF DE AD misal
navy 00 00 80 misal
oldlace FD F5 E6 misal
olive 80 80 00 misal
olivedrab 6B 8E 23 misal
orange FF A5 00 misal
orengered FF 45 00 misal
orchid DA 70 D6 misal
palegoldenrod EE E8 AA misal
palegreen 98 FB 98 misal
paleturquose AF EE EE misal
palevioletred DB 70 93 misal
papayawhop FF EF D5 misal
peachpuff FF DA B9 misal
peru CD 85 3F misal
pink FF C0 CB misal
plum DD A0 DD misal
powderblue B0 E0 E6 misal
purple 80 00 80 misal
red FF 00 00 misal
rosybrown BC 8F 8F misal
royalblue 41 69 E1 misal
saddlebrown 8B 45 13 misal
salmon FA 80 72 misal
sandybrown F4 A4 60 misal
seagreen 2E 8B 57 misal
seashell FF F5 EE misal
sienna A0 52 2D misal
silver C0 C0 C0 misal
skyblue 87 CE EB misal
slateblue 6A 5A CD misal
slategray 70 80 80 misal
snow FF FA FA misal
springgreen 00 FF 7F misal
steelblue 46 82 B4 misal
tan D2 B4 8C misal
teal 00 80 80 misal
thistle D8 BF D8 misal
tomato FF 63 47 misal
turquose 40 E0 D0 misal
violet EE 82 EE misal
wheat F5 DE B3 misal
white FF FF FF misal
whitesmoke F5 F5 F5 misal
yellow FF FF 00 misal
yellowgreen 9A CD 32 misal