Make your own free website on Tripod.com

<TABLE>....</TABLE>

ALINK..............
BORDER
CELLPADDING...
CELLPACING....
WIDTH...............
HEIGHT.............


    <Table> ... <Table> elementləri bütün cədvəl elementlərinin ən vacibidir . əgər bu element işlənməzsə bütün digər cədvəl elementləri ləğv olunacaq .

<Table> elementinin aşağıdakı atributları var :

   
BORDER

Bu atribut <Table> elementi daxilində işlənir . əgər bu atribut <Table> elementinin daxilində işlənərsə , onda cədvəlin bütün hücrələrinin ətrafında sərhəd çəkiləcək . əgər bu atribut olmasa , onda cədvəlin ətrafında heç bir sərhəd olmayacaq . Susmaya görə cədvəllər sərhədsiz olur . Bu atributun qiyməti piksellə ölçülür.
Yazılışı:

<table border=0>.....</table>


CELLSPACING

Bu atribut cədvəlin hücrələri arasındakı məsafəni idarə etmək üçündür . Qiyməti piksellə ölçülür.


CELLPADDING

Bu atribut cədvəl daxilindəki hücrə ilə onun (hücrənin) daxilindəki məlumat arasindakı saheni idarə etmek üçündür . Qiyməti piksellə ölçülür.
Yazılışı:
<table boder=0 cellpacing=0 cellpadding=0>............</table>

   
WIDTH
=qiymət_yaxud_faiz
    Bu atribut cedvelin enini ya piksellə , ya da faizlə təyin edir .

   
HEIGHT
=qiymət_yaxud_faiz
    Bu atribut cedvelin hündürlüyünü ya piksellə , ya da faizlə töyin edir .

   
ALIGN

    Internet Explorer (2.0 və yuxarı versiyalar) və Netscape <Table> elementi daxilində bu atributu dəstəkləyir . Bu atribut cədvəlin səhifədə sağ yaxud sol tərəfdə yerləşməsini təyin edir .

VALIGN
Internet Explorer (2.0 və yuxarı versiyalar) və Netscape <Table> elementi daxilində bu atributu dəstəkləyir . Bu atribut vasitəsilə mətni cədvəl daxilində yuxarı yaxud da aşağıya hərəkət etdirirlər .

BGCOLOR
    Internet Explorer (2.0 və yuxarı versiyalar) <Table> elementi daxilində bu atributu dəstəkləyir . Bu atribut istifadəçiyə cədvəlin arxa fonunun rəngini təyin etmək imkanı verir .