MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRI
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>
HTML-Hyper Text Markup Language

HTML-Hiper Teksti Ni Dili

   HTML- Haqqᠱ୦amp;#601;lumat .

  HTML- sənədi vastəsi ilə INTERNET saytlarᲡd⮦amp;nbsp;INTERNETdə sayt멠c顲adᲺ
  1. Hazಯqramlar vasitəsi ilə.
  2. HTML vastəsi ilə.
  Hazಯqramlar vasitəsi ilə yaradənədin m桭p;#601;t cəhəti odur ki , bu proqramlar㴩fadə etməklə tez bir zamanda WEB SAYTᲡtmaq olar, amma mənfi cəhət ondad멠, burada səhv 罸dᠯnu tapmaq 禡mp;#601;tin olur.
  HTML sənədindən istifadə etdikdə isə səhvin harda oldu宠art⩬irsən, lakin bu sənəddə WEB SAYT顲atmaᠶaxt 篸 gedir.
  Ona g⦡mp;#601; də HTML-i bilib sonra hazಯqramlardan istifadə etmək laz
  Hazಯqramlara misal olaraq Java Script Builder,FrontPage və s. proqramlar泴ərmək olar.
  Biz burada HTML-i 鲦amp;#601;nəcəyik.
  HTML-də sənədi yazmaq amp;#601;vvəlcə Notepad və ya Wordpad-i 硰⬡r . Sənədin HTML faylשּׂas缮 onu yadda layarkən fayl祮i #601;nməsini HTM və ya HTML kimi yazmaq laz
  HTML sənədini a罬⡰lanan <HTML></HTML> teqləri arasᠹaz,bu sənəd iki hissədən ibarətdir.
  1. Sənədin ba lt;/B> (a罬⡰lanan <HEAD></HEAD> teqləri)
  2. Sənədin g椦amp;#601;si (a罬⡰lanan <BODY></BODY> teqləri)
  Sənədin ba a yazr桭p;#601;ksəriyyəti ekrana 罸m೦amp;#601;nədin g椦amp;#601;sində yazr鳦amp;#601; əksəriyyəti ekrana 罸欴;BR>  Sənədi yaratmaq  ⽠ yazmaq laz
  <HTML>
   <HEAD>
    Sənədin məzmunu
   </HEAD>
   <BODY>
    Sənədin g椦amp;#601;sinin məzmunu
   </BODY>
  </HTML>
  HTML
sənədində yazarkən onu da yadda saxlamaq lazki , teqlərin arasᠭəsafə saxlamaq olmaz , əgər məsafə olarsa bu teq səhv olacaq və realizə olunmayacaq.
Məs:< BR >,< BR>,<BR > səhv, <BR> doⵤur.
  HTML haqqᠢa amp;#601;'lumatlar almaq istəyirsinizsə MENYU hissəsində uy宠hərifi se穮.
  Əgər Fayl istəyirsinizsə, onda HtmlLib95 d桭p;#601;sini Basবt;/FONT>

E-Mail:www.ZerOne@lycos.com