Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<LINK...>


    Link elementi sənələ hər-hansı bir obyekt arasında əlaqəni göstərir . HTML sənədi müəyyən sayda LINK elementinə malik ola bilər . LINK elementinin bağlanan elementi yoxdur və <A> elementi ilə eyni atributlar alır .
    LINK elementi sənəd daxilində xarici Stil Cədvəllərindən istifadə imkanı da təqdim edir . Buna standart <A> elementinin atributları vasitəsilə nail olmaq olar .

<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css"
   HREF="http://www.foo.com/sheet"
   TITLE="coolsheet">

   REL atributu faylla əsas sənəd arasında əlaqəni , TYPE atributu Stil Cədvəlinin tipini müəyyən edir . HREF atributu Stil Cədvəlinə ünvan TITLE atributu isə Stil Cədvəlinə başlıq verir . Stil Cədvəlləri haqqında ətraflı məlumat buraya klik edin .