Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<SPAN> ... </SPAN>    SPAN elementi HTML teqlərinin işlənməsi rahat olmayan yerlərdə yerləşən mətnə stil vermək üçün işlədilir . Bu elementin işlənməsi bəzi hallarda tövsiyyə edilir , amma nəzərə almaq lazımdır ki , SPAN elementi yalnız Internet Explorer tərəfindən dəstəklənir . Stil Cədvəllərində olduğu kimi SPAN elementi də mətn blokları daxilində işlənərək mətnə stil verə bilir . Bu elementin daxilində STYLE elementindən də istifadə edilir .

əgər .qırmızımətn : { color : #FF0000 } şəklində stil cədvəli elan olunubsa , onda SPAN elementləri arasında olan aşağıdakı mətn qırmızı rəngdə olacaq :

   <SPAN CLASS="qırmızımətn"> hər-hansı qırmızı mətn</SPAN>

Aşağıdakı yazılış da eyni nəticəni verir :

   <SPAN STYLE="color : green"> hər-hansı qırmızı mətn </Span>