Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<STYLE>...</STYLE>


    <STYLE> elementi <HEAD> elementi daxilində işlədilir və Stil Cədvəllərini müəyyən etmək üçündür . Bu elementin daxilində TYPETITLE atributları işlədilə bilər . TYPE atributu Style Sheet-lərin internet vasitəsinin tipini müəyyən edir (hansı ki "text/css" kimi ifadə olunur) .TITLE atributu isə StyleSheet-lərə başlıq vermək üçün işlədilir . Bu cür yazılış brauzerlər tərəfindən istifadə oluna bilər .

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Introduction to Style Sheets</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css" TITLE="Parlaq Rənglər">
BODY { color : white}
P { color : blue; font-size : 12pt; font-family : Arial}
H1 { color : red; font-size : 18pt}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
...

<STYLE>...</STYLE> elementləri daxilində təyin olunmuş StyleSheet "Parlaq Rənglər" adı daşıyır .

Qeyd:<STYLE> elementinin və StyleSheet-lərin istifadəsi Internet Explorer üçün spesifikdir .