Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<TEXTAREA>....</TEXTAREA>


    TEXTAREA elementi istifadəçiyə bir sətrdən çox mətn daxil etməyə imkan verir .

   Nümunə :
   <TEXTAREA NAME="BDU" ROWS=64 COLS=6>
   Bakı
   Dövlət
   Universiteti
   </TEXTAREA>

    Rows Cols atributları mətn sahəsinin ölçüsünü simvollarla təyin etməyə kömək edir . Mətn daxil etmə sahəsi standart eni olan sriftə təqdim edilir . Amma istifadəçiyə mətn daxil edmə sahəsini genişləndirmək imkanı da verilə bilər .

    Qeyd : Çox sətirli mətn daxil etmə imkanı Input elementi tərəfindən də dəstəklənir . Amma təəssüflər olsun ki , mətnin uzun olduğu hallarda bu problemə gətirib çıxarır . Iş ondadır ki , bu sahələrdə daxil edilə biləcək simvolların sayında məhdudiyyət var (1024 simvol) .
    Netscape Navigator2.0-dan başlayaraq TEXTAREA elementi daxilində WRAP atributundan istifadə edilir . Bu atribut aşağıdakı qiymətlər alır :

    <TEXTAREA WRAP=OFF> --- Susmaya görə aldığı qiymət . Simvolların mətn daxil etmə sahənin ən sağ küncünə çatmasına baxmayaraq Enter basılmayınca aşağı sətrə keçmə baş vermir .

    <TEXTAREA WRAP=VIRTUAL> --- Simvollar mətn daxil etmə sahənin ən sağ küncünə çatdıqda mətn yeni sətrə keçir .

    Qeyd : TEXTAREA elementi daxilindəki WRAP atributu yalnız Netscape və Internet Explorer-in yuxarı versiyaları tərəfindən dəstəklənir .