Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<TITLE> ... </TITLE>


    Hər bir HTML sənədinin başlığı olamalıdır . Başlıq sətir tipli olur və adətən səhifənin daxilindəki mətnə uyğun olur . Nəzərə almaq lazımdır ki , bu başlıq açılmış səhifələrin siyahısında da işlənə bilər . Səhifənin başlığı onun yuxarı hissəsində olur və hər bir sənədin yalnız bir başlığı olur .

    QEYD : Başlıqların uzunluğunda heç bir məhdudiyyət olmur . Amma başlıq həddindən çox uzun olduğu halda onun son hərifləri kəsilə bilər . Bunun baş vermə ehtimalını minimallaşdırmaq üçün başlıq yığcam olmalıdır . Onu da qeyd etmək lazımdır ki , başlığın yığcam olması onun anlaşıla bilən olmasına mane olmamalıdır .

    Bu element yeganə elementdir ki , onu HEAD elementi daxilində işlətmək zəruridir . Başqa elementləri istifadəçi istədiyi zaman işlədə bilər .

    <HEAD>
    <TITLE> Hipertekstin nişanlama dili</TITLE>
    </HEAD>