Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIÞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<BR>    Yeni sətrə keç­¦amp;#601;yi tə'min edən bu element gã´¦amp;#601;rir ki , yeni sətir hansà´¦amp;#601;yin olunmu amp;#601;n ba q .
    Normal <BR> elementi yaln饮i sətrə keç­¦amp;#601;yi təmin etdiyindən bu elementin geni #601;nməsi təlabatâ´¡ya 罸d͊Bələliklə <BR> elementinə CLEAR atributu art줽 .
CLEAR=left yeni sətrə ke禡mp;#601;rkən 601;kildə o vaxta kimi a əcək ki , sol tərəfdə bo mp;#601;kil olmayan ) yer olsun .
CLEAR=right eyni à´¦amp;#601;rəf  edəcək .
CLEAR=all o vaxta kimi a ir ki , hər iki tərəf bo .