Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>
<FONT...>

SIZE.........
COLOR...
FACE.......


   QEYD: Internet Explorer style sheet - ləri dəstəklədiyindən <FONT> elementindən istiadə etmək tələb olunmur .
Netscape1.0 və Internet Explorer dokument daxili müxtəlif ölçülü şriftlərdən istifadə etmək imkanı verir .
<FONT SIZE=qiymət> . SIZE atributu 1-dən 7-yə kimi qiymətlər alır . Susmaya görə SIZE=3 qəbul edilir . SIZE atributuna verilmiş qiymətin qarşısında '+' və '-' simvollarını işlətməklə siz sənədin əsas sriftiylə müqayisədə olan srift ölçünü verə bilərsiniz . Qeyd etdiyimiz kimi sənədin şriftinin susmaya görə ölçüsü 3-dür . Susmaya görə şriftin ölçüsü <BASEFONT> elementilə təyin olunur .

<FONT SIZE=4> şriftin ölçüsünü 4-ə dəyişir</FONT>
<FONT SIZE=+4> şriftin ölçüsünü<BASEFONT SIZE . . .>+2</FONT> , yaxud 5 bərabər edir (əgər <BASEFONT SIZE . . .> əvvəlcədən tə 'yin olunmayıbsa ) .
Qeyd :<FONT SIZE= . . .> elementi Mosaic tərəfindən dəstəklənmir .
  COLOR=#rrggbb yaxud rəngin adı
Bu atribut ekranda görünəcək mətnin şriftinin rəngini təyin etmək üçün işlədilir . Rrggbb mətnin rəngini təyin edən 16-lıq say sistemində olan rəqəmdir . COLOR atributuna brauzerlərin dəstəklədiyi rənglərdən birinin adını vermək olar .

Nümunə :

<FONT COLOR=#ff0000> Bu mətn qırmızı rəngdədir .</FONT>

<FONT COLOR=Red> Bu mətn də qırmızı rəngdədir .</FONT>

  FACE=name[,name] [,name]

FACE atributu ekranda əks olunacaq şriftin tipini təyin etmək üçün işlədilir . Adları çəkilən şriftlər istifadəçinin kompyuterində olmalıdır . əvəzedici şriftlər əsas şriftin istifadəçinin kompyuterində olmadığı halda işlədilir . əgər adları çəkilən şriftlərdən heç biri istifadəçinin kompyuterində yoxdursa , onda brauzer dokumenti susmaya görə olan şriftlə göstərəcək .

Nümunə :

< FONT FACE="Arial, Lucida Sans" > Bu mətn ya Arial , ya Lucida Sans şriftində əks olunacaq . Bu şriftlərdə heç biri sizin kompyuterdə yoxdursa , onda sisteminizdə susmaya görə olan şriftdə əks olunacaq .
</FONT>

Qeyd : Bu atributa qiymət verərkən diqqətli olun . Nəzərdə tutun ki , siz elə şriftdən istifadə etməlisiniz ki , həmin şrift istifadəçinin kompyuterində olsun . Şriftin dəyişməsi Internet ExplorerNetscape tərəfindən dəstəklənir .