Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<COMMENT> ... </COMMENT>


   Mətnə şərh vermək üçün bu elementdən istifadə olunur .

   <COMMENT> ... </COMMENT> elementləri daxilində işlədilən mətn istifadəçinin ekranında görünməyəcək .

Nümunə : <COMMENT> Bu mətni istifadəçi görməyəcək . </COMMENT>

Qeyd: Bu element ancaq Internet Explorer və Mosaic tərəfindən dəstəklənir .