Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<ISINDEX...>


    HTML sənədinin daxilində işlənən ISINDEX elementi brauzerə bu sənədin indekslənmiş olduğunu deyir . Bununla da istifadəçi açar sözlər vasitəsilə sənədi sorğulaya bilər .
    Səhifənin adresinin sonuna sual işarəsi və sualdan sonra açar sözü qoymaqla səhifə həmin açar söz vasitəsi ilə istifadəçi tərəfindən sorğulana bilər . Açar sözlərin sayı birdən çox ola bilər . Onları bir-birindən üstəgəl ('+') simvolu ilə ayırmaq lazımdır .

    QEYD : Adətən ISINDEX elementi server tərəfindən avtomatik olaraq yaradılır . əgər bu element HTML sənədinə əllə daxil olunarsa , onda bu o deməkdir ki , HTML sənədinin özü açar sözlərin işlənməsini öz öhtəliyinə götürür və server bu sənədi sorğulaya bilər . ISINDEX elementindən istifadə etmək üçün zəruri şərtlərdən biri də ondan ibarətdir ki , serverdə ISINDEX elementini dəstəkləsin .