Make your own free website on Tripod.com
MENYU
A B C D E F G H I
J L M N O P Q R
S T U V W X Y Z


GIRIŞ
<!--#
<A>
<ADDRESS>
<APPLET ...>
<AREA...>
<B>
<BASEFONT ... >
<BGSOUND ... >
<BIG >
<BLINK >
<BLOKQUOTE>
<BODY>
<BR>
<CAPTION>
<CENTER>
<CITE>
<CODE>
<COL>
<COLGROUP>
<COMMENT>

<DIV>
<FONT>
<FRAME>
<FRAMESET>
<HEAD>
<HTML>
<H1>
<IMG>
<INPUT>
<ISINDEX>
<LINK>
<MAP>
<MARQUEE>
<META>
<SPAN>
<STYLE>
<TABLE>
<TEXTAREA>
<TITLE>

<H1> ... </H1> Başlıqlar


    HTML-də başlıqların altı səviyyəsi var . Başlıq elementi bütün şrift , başlıqdan əvvəl və sonra paraqraf və ağ boşluq qoymaq dəyişikliklərini dəstəkləyir .

    Başlıqların ən yüksək səviyyəsi <H1> , daha sonra <H2> ... <H6> - dır .

    Nümunə :

    <H1>Bu 1-ci dərəcəli başlıqdır</H1>
    Burada hər-hansı bir mətn var
    <H2>Bu 2-ci dərəcəli başlıqdır</H2>
    Burada hər-hansı bir mətn var .

    HTML 3.2-dən başlayaraq başlıların istifadəçi ekranının müxtəlif yerlərində yerləşdirmək imkanı daxil edilib .

    ALIGN=left | center | right atributu <H1> ... <H6> elementlərininin daxilinə əlavə edilib .

    Nümunə : <H1 ALIGN=center>Bu başlıqdır</H1>

    Bu cür yazılış 1-ci səviyyəli başlığı istifadəçi ekranının mərkəzində yerləşdirəcək .

    Başlıqlara Stil Cədvəllərini tətbiq etmək məqsədilə <Hx>-in daxilində CLASS , IDSTYLE atributlarını da işlətmək mümkündür .